Home » » Pengalaman NOL : “Ketika Nafsuku Menjelma Menjadi Tuhan!”

Pengalaman NOL : “Ketika Nafsuku Menjelma Menjadi Tuhan!”

Written By Admin Wednesday, March 28, 2012 - 8:05 AM WIB | 0 Komentar

Ketika kami berkunjung bersilaturahmi kerumah Beliau, tiba-tiba Beliau memberikan petuah tentang rahasia kehidupan kepada kami, mengenai pengalaman rohani yang begitu berharga, dan lagi-lagi pengalaman yang sangat langka.

Beliau bertutur kepada kami, pengalaman ini seakan-akan seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al A’raaf [7]: 143 ketika bertemu dengan TuhanNya, walapun pengalaman ini tidak ada apa-apanya dan tidak sebanding dengan Beliaunya, seketika itu Nabi Musa pingsan sehingga tidak mengenal siapa dirinya sendiri, sehingga dirinya sendiri lenyap tidak ada, bahkan ketika Allah bertajalli kepada bukit, maka bukit itupun lebur tidak nampak yang artinya tiada.

“Berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan.” (Q.S Al A’raaf [7]: 143)

Ayat ini menggambarkan ketika Allah menampakkan jati diriNya, maka semua tidak ada kecuali yang Maha Satu, dengan rumus tiada inilah seketika itu Nabi Musapun pingsan, bahkan dia tidak mengenal dirinya, sehingga tetap yang ada hanya yang Maha Kuasa, karena Tuhan tidak bisa disekutukan dengan apapun juga, dan Tuhan merupakan KEKUATAN INTI yang MAHA INTI (semua makhluk harus lebur, tiada, NOL).

DIA bukan makhkluk, bukan materi, bukan pula merupakan unsur, justru DIALAH yang menciptakan itu semua.

Sehingga pada saat itu ...

Yang ada DIA berhadapan dengan DIA,

Yang ada DIA yang berbicara dengan DIA, dan

Yang ada DIA yang menampakan DIRINYA kepada DIA,

Karena yang berhadapan kepada Sang Pencipta adalah Sang Pencipta itu sendiri, kecuali hamba yang diperkenankan masuk kedalamNya. (dalam bahasa agama yang disebut Tajalli)

Bahkan jangankan Allah bertajalli menampakkan jati diriNya kepada hambanya, Al-Quran yang merupakan kalamNya pun apabila ditaruh pada gunung yang begitu besar yang terdiri dari batu yang kokoh hancur, lebur, dan tiada karena takut kepadaNYA.

“Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (QS Al Hasyr [59]: 21)

###

Pengalaman ini terjadi ketika masuk di bulan Ramadhan (2011) tepatnya hari ke-3:

Tiada yang kurasakan sebahagia dan sepuas hari itu, karunia yang sangat agung itu diberikan kepada Al Fakir, Allah berkehendak menunjukkan kekuasaanNya.

Pengalaman ini terjadi ketika sholat tarawih berlangsung, tak pernah terbayangkan oleh akal dan pikiran, tiba-tiba Al Fakir diperkenankan masuk kedalam wilayahNya, wilayah yang netral, yang suci, benar-benar hanya Dia yang ada dan yang wujud.

Sebenarnya pengalaman ini tidak patut untuk diceritakan, tapi semoga cerita ini bisa bermanfaat dan berarti bagi seluruh umat manusia khususnya bagi hamba yang sedang berjalan untuk menemuiNya.

Tapi perlu di ingat, bagi siapa saja yang membaca kisah ini dan hati tidak bisa menjangkau, ini akan sangat berbahaya bisa menimbulkan fitnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, Amin….

Yaa Allah…. Ampunilah dan berilah petunjuk hambamu yang lemah ini

Pengalaman NOL itu betul-betul Al Fakir rasakan:

Tiba-tiba Al Fakir menembus ke alam yang Al Fakir sendiri tidak mengetahui, kulihat surga dipampangkan, neraka dipampangkan, pahala dipampangkan, dosa dipampangkan, ternyata NOL (perasaan ketiadaan) menembus itu semua, saat itulahlah semua lebur, tiada (NOL).

Sehingga ketika “Surga” dipampangkan seketika itu tiada, “Nerakapun” tiada, “Pahalapun” tiada, “Dosapun” tiada, “AKUpun” tiada, “Rohpun” tiada, bahkan “Rasapun” juga tiada, karena tidak akan mungkin Allah bersanding dengan makhluk ciptaanNya sendiri. (baca: Dahsyatnya “KEKUATAN INTI”, Merubah Dunia Menjadi Surga)

Jadi hakekat yang dimaksud NOL itu tidak ada siapa-siapa, kecuali DIA.

Inilah Allah menemukan diriNya sendiri, dan diriNya bertemu dengan diriNya sendiri.

Memang sulit untuk dicerna dengan logika, tapi Al Fakir diperkenankan untuk merasakan itu semua (semoga Allah menyayangi dan selalu memberi hidayah kepada kita semuanya).

Ketika Al Fakir merasakan itu semua, tiba-tiba rasapun juga tiada, ketika saat Al Fakir menangis, air matapun juga tiada, yang ada hanya NOL, dan NOL pun juga tiada, hanya Dia Allah sendiri, dan Allah adalah DIRINYA, bahkan Al Fakirpun tidak mengenal dan tidak mengetahui diri sendiri.

Saat itu tiba-tiba NAFSU muncul membisikiku:

“Andaikan engkau mati saat ini juga, bahagialah engkau… bahagialah engkau wahai hamba..!!!”

Lalu kutenggelamkan lagi, setelah itu muncul bisikan yang kedua lebih hebat dari yang pertama, saat itu nafsu kembali berbalut dengan kesucian sambil berbicara dihadapanNya:

“Aku hanya takut kepadaMu Yaa Tuhan”

Maka ada teguran keras berkata seperti menampar nafsu itu:

“Apakah sesuci itu kamu menginginkan AKU..!!!”

“Apakah sesuci itu kamu tidak ingin AKU tinggalkan…!!!”

“Apa mampu kamu berhadapan dengan AKU…!!!”

“AKU Maha suci sedangkan engkau adalah makhlukKu yang Maha Kotor…!!!”

Tenyata NOL yang betul NOL itu tidak ada, karena ketika keyakinan hati merasa tidak ada semua, maka yang ada hanya DIA, sehingga ketika sowan (menghadap) yang menghadap adalah DIA.

Dan inilah yang pernah diceploskan oleh Syaikh Siti Jenar:

“Allah bertemu Allah, AKU adalah Allah, Allah adalah Aku”

Tidak ada manusia yang menghendaki, tidak ada manusia berdoa, tidak ada manusia yang bisa menghadap, (itu yang saya rasakan).

Ketika Si Hamba merasakan tajalli semuanya itu ternyata tidak ada (ALKAUNU KULLUHU DHULMAH), dan barang siapa diberi karunia perasaan seperti itu:

Maka bila dimasukkan kedalam neraka, neraka itu lenyap karena yang ada hanya Sang Pencipta.

Bila dimasukkan kedalam surga, surga itupun lenyap karena yang ada hanya Sang Pencipta.

Maka bahagialah orang yang lebur kedalam DIRINYA, karena semua adalah milikNya.

Ketika ia di neraka dan dia menemukanNya, sehingga lenyaplah semuanya karena yang ada hanya DIA.

Ketika ia di surga dan dia menemukanNya, sehingga lenyaplah semuanya karena yang ada hanya DIA.

Ketika ia susah dia menemukanNya, sehingga lenyaplah semuanya karena yang ada hanya DIA, dan

Ketika ia bahagia dia juga menemukanNya, sehingga lenyaplah semuanya karena yang ada hanya DIA.

Maka satu detik besama Allah, tidak ada bandingannya dunia dan seisinya yang diberikan oleh Allah.

Dari situ ujungnya adalah kasih sayang, karena Allah tidak akan menyiksa, membuat hambanya menderita, ketika ia meleburkan diri denganNya.

Sayang pengalaman itu hanya sekejap tapi semuanya itu merupakan bimbingan batiniah kepada hamba yang Fakir dan hina ini.

Alangkah takutnya setelah peristiwa tersebut tak terasa diri ini semakin nampak kecil.

Serasa hancur lebur tiada arti setelah mengenal hakekat hidup dan kehidupan ini, ternyata semuanya adalah LAA ADAMAKA WALAA WUJUDAKA dalam istilah lain LAA MAUJUDA ILLALLAH (YANG WUJUD HANYA ALLAH), dan saat itulah hamba yang fakir ini mengenalNya.

###

“Maka siapapun juga ada sedikit saja pengakuan (aku hidup, aku mampu, aku pandai, aku kuasa, aku mulia, aku bisa) maka Si Hamba sama dengan berani memproklamirkan sebagai Tuhan! dan itulah hakekatnya syirik” kata beliau Sang Prof

Maka jiwa perlu dibersihkan, kata Beliau diantaranya dengan memakai doa:

“Allohumma yaa waahidu yaa ahad, yaa wajidu yaa jawaad, sholi wasallim wa baarik ‘ala sayyidinaa muhammmadin wa ala ‘ala ali sayyidina muhammad, fii kullilamhatin wanafasim bi ‘adadi ma’luumaatillahi wa fuyudlotihi wa amdadih“

Doa pembersih jiwa dari Sang Profesor Rohani yang diberikan oleh Al Habib Syaikh Sayyid Abdul Madjid Ma’roef Ra

Pesan Sang Prof:

Jangan sekali-kali kita tidak koreksi dan mawas diri, karena keakuan tersebut bersembunyi dan berselimut dengan ilmu, ibadah, amal, dan perasaan sudah dekat kepadaNya!

AWAS....!!! HATI-HATI...!!! JANGAN TERTIPU DENGAN PENGAKUAN TERSEBUT KARENA DIANCAM DALAM SURAT ASH-SHAFF [63] 3:

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (hanya pandai bicara walau itu masalah kesadaran dan ma’rifat) tapi dia tidak bisa mengetrapkan”

###

Doa dari Sang Prof:

Yaa Allah… aku selalu menjulurkan lidahku untuk menerima setetes demi setetes karunia agung dariMu.

Yaa Allah… berilah taufiq hidayahMu kepada kami dan semua pembaca kisah ini sehingga bisa menjadi pelajaran dan hikmah, bukan menjadikan fitnah.

Yaa Allah… tolonglah kami dan peliharalah kami, jangan Kau sesatkan kami dengan pengalaman ini, kasihanilah Al Fakir yang hina ini, apapun kami adalah hambaMu, jauhkanlah dari sifat munafik dan kufur yang jelas kami tidak pantas untuk menghadapMu karena banyaknya dosa dan noda diri kami.

Yaa Allah… mungkin mati lebih baik daripada merasa jadi hamba, tapi kenyataannya masih penuh dengan kesyirikan, maka perkenankanlah kami dengan keagungan DzatMu untuk lebur kedalam Ke-EsaanMu.

Yaa Allah…. Yaa Allah…. Yaa Allah… !!! apa arti semua kisah ini…. Semuanya adalah ENGKAU…!!! ENGKAU….!!! LAA SYAKKA… LAA SYAKKA... ANTA… ANTA… TIADA RAGU… TIADA RAGU… SEMUANYA ADALAH ENGKAU…. ADALAH ENGKAU…!!!

Karena Al Fakir adalah CIPTAAN, tiada wujud, tiada arti, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa.

LAA ILAAHA ILLALLAH….!!!

###

Tempuh dan carilah wahai anak-anakku jalan untuk menemukan Tuhanmu dengan mujahadah.

Mujahadahlah dengan menggunakan lahir maupun batin, hiasilah hidupmu dengan perasaan rendah, hina, serta mandikanlah jiwamu dengan airmata kehambaan.

Jangan sekali-kali merasa ada, merasa aku, merasa mampu, bahkan merasa hidup, karena engkau adalah makhluk ciptaan, maka leburkanlah dalam Ke-EsaanNya (NOL).

Semoga Allah meridhoi kita semuanya dan syafaat Beliau Rasulullah Saw, serta nadroh Beliau Ghoutsu Hadzaz Zaman Ra senantiasa meliputi kita semuanya.

Amin… Amin… Amin… Yaa Robbal Alamin….

.

Catatan kelam “Si Fakir” yang hina

Dalam bumi kerendahan, 28 Maret 2012

Sebarkan:

0 comments :

Post a Comment